KALİTE VE GÜVEN, YAPTIĞINIZ BİR SEÇİMDİRFAALİYET ALANLARI

Yol İnşaatı

Günümüzde medeniyetin en önemli faktörlerinden birisi karayolu ulaşımıdır. Ülkenin ekonomik kalkınması ve refahın gelişimi için karayolu altyapı çalışmaları durmadan devam etmektedir. Yol yapımı kısaca yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere ikiye ayrılır.
Yol güzergahı etüt edildikten sonra proje hazırlanır ve alt temel tabaka, taban zemininin taşıma gücünü aşabilecek yüksek gerilmeleri ve tabanda oluşacak don etkisinin üstyapıya yansımasını önleyecek şekilde hazırlanır. Taban zeminine ise trafiğe, çevre şartlarına ve ekonomik faktörlere bağlı olarak en uygun üstyapı seçilerek uygulanır.

Tünel İnşaatı

Tüneller karayolu maliyetini azaltmak için yol yapmanın mümkün olmadığı alanlarda, doğal yapıya zarar vermeden yer altından kazı yapılmak suretiyle oluşturulan geçitlerdir. Ana kullanım amaçları motorlu taşıtlar ve demiryolu ulaşımıdır. Bazen trafik yoğunluğunu yer altına çekerek caddelerin yükünü hafifletmek için, bazen de zamandan tasarruf edip ula­şımda sürat sağlamak adına inşaa edilen bu sanat yapıları için gerekli teknoloji ve deneyim altyapısına sahip firmamız, taahhütlerini zamanında ve en iyi kalitede yerine getirmektedir.

Köprü İnşaatı

Ülkemizde hızla gelişen ulaşım sektörü ve otoyolların yapımına paralel olarak büyük sanat yapılarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada köprüler ve viyadükler altyapı projelerinin önemli bir parçasıdır. Özellikle coğrafi koşulların ulaşımı engellediği yerlerde hayati öneme sahip olan bu sanat yapıları, yapım esnasında gerek duydukları teknoloji nedeniyle pahalı yatırımlardır ve hizmet ömürlerinin mümkün olduğunca uzun olması istenir. Ekonomik açıdan neticelendirilen köprü ve viyadükler, ilgili alanın kamulaştırılmasının ardından gerekli adımlar izlenerek çevreye uygun bir şekilde yapımına başlanır.

Asfalt Uygulamaları

Asfalt, yapı olarak yapıştırıcı ham petrolün yan ürünüdür. Bir atık olarak pek önemsenmeyen bu maddeye bir kullanım alanı bulmak gerekiyordu ve bulundu. Tarihin en eski yol yapım malzemelerinden biri olan asfalt, tüm dünyada yol yapımında en yaygın olarak kullanılan malzemedir ve en iyi bilinen kullanım alanı yol kaplamasıdır. Kırılıp ufalanmış taşlar yani mıcırlarla ve başka minerallerle karışarak kaplama asfaltı adı altında hazırlanır. Asfalt yapımı hafif presli bir makine yardımı ile yola istenilen oranda ve şekilde dökülür, ardından ağır pres makineleri düzeltme ve yere oturtma işlemi yapılır.